ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Ibanner
 • ยินดีต้อนรับ2
 • ซื่อสัตย์
 • Banner2222
 • 1699344686185
 • Life Balance
 • องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 • รู้ทันกลโกง
 • Banner 20
 • สำรวจความพึงพอใจ
 • Ibanner 6
 • 7E9745D0 28D7 4F11 8DF5 6841117099FC

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  เขตตรวจราชการกรม
  สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด
  • งดการให้ ไม่รับของขวัญ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ขอนัอมรับความปารถนาดีจากทุกท่าน
  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ผู้พิชิตหมุดโลก จังหวัดอุทัยธานี
  • งดการให้ ไม่รับของขวัญ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ขอนัอมรับความปารถนาดีจากทุกท่าน

  • สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ผู้พิชิตหมุดโลก จังหวัดอุทัยธานี

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  จังหวัดอุทัยธานี
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี

  เมนูอื่นๆ

  Action plan
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนาฯ
  แบบฟอร์มดาวน์โหลด
  เอกสารดาวน์โหลด
  งบทดลองรายเดือน
  แผนส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2565
  คู่มือการปฏิบัติงานสนง.สสจ.อน.
  ITA
  ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
  Logo Workd
  กฎหมายสหกรณ์
  การจัดหาพัสดุรายเดือน
  ผลการจัดระดับมาตรฐาน/ระดับชั้นสหกรณ์
  infographic ของหน่วยงาน
  ระบบโปรไฟล์สหกรณ์
  ระบบโปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  ระบบโปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
  ระบบประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  E Project
  Cps

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  facebook
  Youtube
  คู่มือประชาชน
  entrythailand
  Pirunrajbanner

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
  Copyright © 2023 Uthaithani Provincail Cooperative Office
  ภาพประกอบโดยเว็บไซต์ Freepik.com. pixabay.com, flation.com, canva.com

  BACK TO TOP